Informace - heslo

Na adrese moje.inkarta.cz byla spuštěna uživatelská sekce portálu www.inkarta.cz. Držitel In Karty se může přihlásit zadáním čísla své In Karty a platného hesla. Vzhledem k nečitelnosti a nejednoznačnosti některých hesel v žádostech o In Kartu/Rail plus, v souvislosti se zavedením elektronické peněženky a v zájmu zvýšení bezpečnosti jsme přistoupili ke změně formátu hesel a k jejich strojovému generování. Od 14.11.2007 má nové heslo vždy formát xxx####, kde x (první tři znaky hesla zleva) je vždy pouze písmeno (a, b c, d, ..... z) a # (čtvrtý, pátý, šestý a sedmý znak zleva) je vždy pouze číslice (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Poté, co se přihlásíte svým původním heslem, budete vyzváni ke změně hesla na nový formát. Pokud se vám nepodaří přihlásit se svým původním heslem nebo jste jej zapomněli nebo jste si jej do žádosti neuvedli, můžete si o nové heslo ke své In Kartě požádat u libovolné pokladní přepážky (výdejny jízdenek) ČD vybavené zařízením pro elektronický výdej jízdenek UNIPOK. Heslo v novém tvaru vám bude vydáno bezplatně. Na zařízení UNIPOK je možná také změna a zrušení hesla.

Upozorňujeme držitele zákaznické In Karty, že heslo uváděné zákazníkem na žádosti nemělo obsahovat číslici "nula" (0). Proto při zpracování žádostí byly veškeré číslice 0 v hesle zapsány jako písmeno O. Pokud se přihlašujete na portál moje.inkarta.cz svým původním heslem, vezměte tuto skutečnost na vědomí.

V uživatelské sekci moje.inkarta.cz je možné zjistit informace o In Kartě a o aplikacích na ní zakoupených a o historii transakcí s elektronickou peněženkou. Dále je zde možné In Kartu zablokovat při ztrátě nebo odcizení, změnit či zrušit heslo, doplňovat, měnit a mazat nepovinné kontaktní údaje a dát či odebrat souhlas se zasíláním informačních materiálů.