Ochrana osobních údajů

Poskytování osobních údajů při podání žádosti o In–kartu a další nakládání s těmito údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Vydání In Karty je podmíněno souhlasem s poskytnutím osobních údajů.

Text souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro zákaznickou In Kartu

Text souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro služební In Kartu